Παρεμβάσεις (interferences)

Polyurethane paint on wood, mechanical and electronic components, electric motors.
Dimensions: 72cm x 47cm x 10cm.

Won the 2nd prize at the competition ‘200 years after the Greek revolution of 1821’organized by the Municipality of Athens and newspaper Athens Voice. Athens, Greece, November – December 2021.

Description

Using an abstract and minimal language, this kinetic artwork aims to illustrate the relationship between the modern Greek state and the other states throughout its 200-year history, after the revolution against the Ottoman empire.

Nine vertically placed rectangular beams represent the sky blue and white stripes found in the Greek flag. As they spin with the help of individually programmed motors, other colors are revealed from the other sides.

During a 20-min ‘mechanical animation’, various color combinations are revealed, which represent flags from other states. These allude to the Great Powers (Ottoman Empire, Germany, England, Italy, Russia, USA etc.) that influenced the modern Greek history from the civil war of 1823, to the World Wars and the recent memorantums.

Any such influence is presented in an abstract form in the work, and is open to either negative or positive interpretation…

Despite the diverse color combinations, the colors of the Greek flag are quite dominant during most of the duration of the animation.  

Often the stripes of the Greek flag are fully revealed, which shows that despite the strong political, social and cultural influence, the modern Greek state manages to find its own identity through its gradual maturation.  

Περιγραφή

Με τρόπο αφαιρετικό και μινιμαλιστικό, το κινητικό έργο ‘Παρεμβάσεις’ προσπαθεί να εκφράσει τις σχέσεις του Νεοελληνικού κράτους με τα άλλα κράτη στην ιστορική διαδρομή των 200 χρόνων από την επανάσταση και μετά.

Οι εννέα κάθετες κινούμενες ράβδοι συμβολίζουν τις λωρίδες της ελληνικής σημαίας, με τα αντίστοιχα χρώματα (γαλάζιο και άσπρο). Καθώς περιστρέφονται από τους προγραμματισμένους κινητήρες στη βάση τους, χρώματα άλλων σημαίων αναμειγνύονται με τα ελληνικά (κόκκινο, κίτρινο, πράσινο κλπ).
Σε ένα επαναλαμβανόμενο ‘μηχανικό animation’ διάρκειας περίπου 20 λεπτών, παρουσιάζονται χρωματικοί συνδιασμοί που παραπέμπουν στις Μεγάλες δυνάμεις (Ωθ. Αυτοκρατορία. Γερμανία, Αγγλία, Ιταλία, Ρωσία, Αμερική…) και το πως αυτές επιρρέασαν την πορεία του Νεοελληνικού κράτους από τον εμφύλιο του 1823, έως τους παγκόσμιους πολέμους και τα πρόσφατα μνημόνια. Οποιαδήποτε τέτοια επιρροή παρουσιάζεται εντελώς αφαιρετικά στο έργο και αφήνει ανοιχτές είτε αρνητικές, είτε θετικές ερμηνείες.
Παρά τις διάφορες περιστροφές των ράβδων και τους ποικίλους χρωματισμούς, τα χρώματα τις ελληνικής σημαίας δεσπόζουν σε όλη τη διάρκεια του animation. Συχνά η ελληνική σημαία ξανασχηματίζεται ατόφια, δείχοντας ότι παρά τις επιρροές – πολιτικές, κοινωνικές, πολιτιστικές – η Ελλάδα συνεχως προσπαθεί, και βρίσκει σιγά-σιγά την ταυτότητά της μέσα από τη σταδιακή ωρίμανση του Νεοελληνικού κράτους.

Σημείωση:
Το έργο είναι απόλυτα σιωπηλό και λειτουργεί με μία απλή παροχή ρεύματος.