Βίντεο δείγματος (πρωτότυπου), το οποίο περιλαμβάνει μόνο 2 από τα 9 περιστρεφόμενα στοιχεία του τελικού έργου (αδημοσίευτη σελίδα).

Πιθανές παραλλαγές τελικού έργου

Τετράγωνο διστάσεων 1m x 1m.

Κυκλικό, διαμέτρου 1,12 m.

Μετασυνδέσεις (Metaconnections)

Πρόταση για καλλιτεχνικό διαγωνισμό ΔΕΗ 2021 (αδημοσίευτη σελίδα). 

Υλικά: Ακρυλικό και βερνίκι σε κόντρα πλακέ, ράβδοι plexiglas, μηχανικά στοιχεία, ηλεκρικά μοτέρ, ηλεκτρονική πλακέτα, τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.